Bandi Emergenza Abitativa 2017 - Comunità Montana Valle Sabbia